Kinderen en afscheid

Kinderen worden vroeg of laat geconfronteerd met de dood. Het liefst wil je kinderen beschermen tegen alle verdriet, maar dat kan helaas niet. Als ouders/verzorgers kan het soms lastig zijn om met kinderen over de dood te praten. Kinderen hebben vaak een eigen beleving en benadering van de dood en over een uitvaart, maar kinderen begrijpen vaak meer dan wij denken. Ook is de dood voor kinderen een minder beladen onderwerp dan voor volwassenen.

Ieder kind verwerkt een overlijden op zijn/haar manier en dit wordt o.a. bepaald door de leeftijdsfase waarin het kind zit.

Coco-zwaaien-coppens-uitvaartzorg-1024x576

Lees meer over Coppens en onze werkwijze.

Coppens Uitvaartzorg
Coppens Uitvaartzorg