Begraven of cremeren

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de keuzes die gemaakt moeten worden, moeten er in korte tijd veel praktische en persoonlijke zaken geregeld worden. Een van de eerste keuzes die gemaakt moeten worden, is of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden.

Inmiddels is cremeren populairder dan begraven: ruim 60 procent kiest inmiddels voor een crematie. Weet u al wat uw wensen zijn? Bij leven kunt u bij Coppens Uitvaartzorg uw keuzes al vast leggen door een wensenboekje in te vullen.

Als het niet bekend is wat de overledene had gewild maakt u hierin zelf een keuze wat het beste bij die persoon zou passen.

Om een goede keuze te kunnen maken staan hieronder een aantal verschillen tussen begraven en cremeren.

Begraven:

 • Na een begrafenis kunnen nabestaanden in alle rust een graf bezoeken en de overledene herdenken.
 • Op de dag van de uitvaart kunt u de overledene tot de laatste rustplaats begeleiden.
 • Een graf moet worden onderhouden door een familielid of worden uitbesteed aan de begraafplaats.
 • Over het algemeen is een begrafenis meestal duurder, maar niet altijd. De kosten van een graf verschillen sterk per begraafplaats (tot honderden euro’s) en zijn afhankelijk van keuzes, kiest u voor een particulier graf of een algemeen graf, wilt u wel of geen grafsteen.
 • Met een particulier graf kunt u als de grafrechten zijn verlopen weer verlengen.De grafkosten betaalt u vaak voor een bepaalde periode. Na 10, 20 of 30 jaar komt er een nieuwe rekening.
 • Het is ook mogelijk om te kiezen voor een graf in de natuur. Bij een begrafenis op een natuurbegraafplaatsgaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. Er zijn ook natuurbegraafplaatsen met eeuwige grafrechten op het graf, waardoor de grafkosten niet verlengd hoeven te worden.
 • klik hier voor meer informatie over begraven

Crematie:

 • U kunt de as van uw dierbare dichtbij u houden
 • Meestal liggen de kosten van een crematie lager dan bij een begrafenis. De kosten kunnen wel sterk verschillen per crematorium.
 • Na de crematie zijn er verschillende mogelijkheden voor de as, denk bijvoorbeeld aan een urn, as-sieraad, columbarium, urnen-nis, begraven van een urn, urnbootje, verwerken in een boom of het verstrooien van de as.
 • Als u voor een urnengrafje of urnenmuur kiest kunt u ook een plek creëren waar u en andere naasten heen kunnen gaan om de overledene in alle rust te herdenken.
 • Het afscheid kan heel intiem en klein worden gehouden.
 • klik hier voor meer informatie over cremeren

Voorafgaand aan de begrafenis of crematie heeft u zelf de keuze waar de afscheidsdienst zal plaatsvinden. Diverse locaties en mogelijkheden zijn denkbaar. Wij kunnen onder andere u de mogelijkheid bieden om in een intieme sfeer een afscheidsdienstte houden in één van onze sfeervolle aula’s.

Wetenschap:

Er is nog een derde keuze in Nederland en dat is dat u uw lichaam beschikbaar stelt aan de wetenschap. U moet bij leven zelf toestemming geven en zich aanmelden bij een anatomisch instituut. Het instituut vraagt u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u uw lichaam na uw overlijden aan de wetenschap afstaat. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Het anatomisch instituut bewaart uw codicil. Zowel u als uw huisarts krijgen een kopie.

Termijn:

Een begrafenis of crematie mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Wij bij Coppens Uitvaartzorgen verzorgen alle formaliteiten rondom het overlijden voor u.

Menu